Najnoviji članci

Korišćenje eksternih informacija za analizu konkurencije
Objavljeno u Web analitika

Postoje brojni sekundarni izvori informacija dostupnih na tržištu, od besplatnih vladinih informacija do istraživačkih informacija o pojedinačnim kompanijama. Postoje i opšte, sekundarne informacije kao što su: informacije o konkurentskim sajtovima (npr. Alexa.com), online baze podataka, posmatranje oglašavanja konkurencije, saopštenja za štampu, Web sadržaji i drugo.